Erzincan

Bilgibanka, Hoşgeldiniz
Jump to navigation Jump to search
Erzincan Resimleri
Şehir Merkezinden Bir Görüntü
Sokaktan Bir Kare
Erzincan ilinin Kemah ilçesindeki Osmanlı mezarlığı
Erzincan Cayırlı ilçesi Girişi
Erzincanda Bulunan Mengüceklilerden Kalıntılar
Erzincan Karadağı Kazankaya
Kemaliye Köprüsü
Tercan Mama Hatun Kulliyesi
Ulalar Belediyesi

Erzincan, aynı adlı ilin merkez ilçesidir.

Tarihçe

Anadolu'da “M.Ö. 1050- 1180” tarihleri arasında Hattuşaş'ı merkez yaparak büyük bir imparatorluk kuran Hititler yakın doğuyu egemenlikleri altına almışlardır. Şüphesiz ki Erzincan'da Hititlerin yönetimi altında idi. Anadolunun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda Hititlere ait çeşitli eserler ortaya çıkarılmıştır. Erzincan ve yöresinde Hititlere ait bir yerleşim merkezine rastlanmamışsa da, bu yörenin Hitit egemenliği altında kaldığından da hiç şüphe yoktur.Roma ordusu M.Ö.70 tarihinde Doğu Anadolu'yu ele geçirmeye başlıyarak Elazığ yöresindeki Safen (Harput) Kralığı'nı yıktıktan sonra, Tigran Ordusunu da yenilgiye uğratmıştır. Bu sırada (M.Ö. 68) Pontuslular da Erzincan yörelerinde Roma üstünlüğüne son vermişlerdir.Halife Hz. Osman (644-656) zamanında Habib bin Mesleme 35/655 senesinde Erzincan ve yöresini ele geçirerek, bu bölgeyi tamamen Müslümanların yönetimine kattı.1151 rzincan'a 13 yıl Süleyman Şah'a sahip olmuştur. 1228 tarihinde Selçuklu sultanı Alaaddin Keykubat Erzincan ve Kemah'ı işgal ederek Mengücek Beyliğine son verdi.1237 Alaattin Keykubat'ın ölümü üzerine, yerine oğlu II. Gıyasettin Keyhüsrev geçti.1338'de Memluk Sultan Nasreddin Muhammed'in yardımı ile Erzincan ve yöresi Küçük Şeyh Hasan'dan kurtuldu.1402 YöredeFatih Sultan Mehmet dönemine kadar Osmanlılar etkili olamadılar. 1419'da 1. Mehmet zamanında Karakoyunlu Beyi Kara Yusuf Erzincan'ı zapt etti. 1502 tarihinde Safevi tahtına gecen Şah İsmail Erzincan'ı karargah yapmıştır.23 Ağustos 1514'te Çaldıran Savaşıyla Erzincan tekrar Osmanlılar'ın yönetimine geçti.Kanuni Sultan Süleyman 1534'te Tebriz Seferi, 1540'da İran Seferi sırasında Erzincan'a uğramıştır.Birinci dünya savaşından 11 Temmuz 1916 tarihinde Ruslar tarafından şehir işgal edilmiş, bunu fırsat bilen ayrılıkçı Ermeniler'de silahlı birlikler oluşturarak faaliyete geçmişlerdir.8 Aralık 1917 de Sovyet hükümeti ile yapılan Erzincan Mütarekesi ile 11 Ocak 1918 de rus askerleri bölgeden çekilmiş ancak, ermeni çeteleribir çok kanlı olaya neden olmuştur. 13 Şubat 1918 de Erzincan'ı 22 Şubat 1918 de Tercan'ı ermeni silahlı güçlerinden kurtarmışlardır.Kurtuluş savaşında ve hareketli geçen Cumhuriyetin ilk yıllarında Erzincan halkı Büyük Atatürk'ün yanında olmuştur. Kentin adının Eriza veya Aziriz kelimelerinden geldiği, ilk önce Erziricin daha sonrada bugün ifade edildiği şekilde Erzincan'a dönüştüğü rivayet edilmektedir.1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olan Erzincan, 1939'da şiddetli depreme maruz kalmış, şehir harabeye dönmüştür. Şehirde taş taş üstünde kalmamış, onbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Depremden sonra demiryolundan yukarı yeni bir şehir inşaatına başlanarak bugünkü Erzincan şehri meydana getirilmiştir.

Etimoloji

Erzincan ın kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Asur kaynaklarında geçen Zuhma (Suhma), yörenin bilinen en eski adıdır. Erzincan adının Eriza dan geldiği sanılmaktadır. Eriza adı Selçuklular tarafından Erzingan olarak kullanılmış, daha sonra da Erzincan olarak anılmıştır. Erzincan adı bir söylenceye göre, eski çağlardaki "Azzi" bölgelerinden dolayı Aziriz olarak bilinmekteydi. Selçuklular, Aziriz adını çok beğenmiş ve buna "Rahmet yağarsa can Aziriz can" rahmet yağmazsa "Yan Aziriz yan" biçiminde bir tekerleme uydurulmuş, bu tekerlemedeki Aziriz sözcüğü zamanla değişerek, Erzincan biçimini almıştır. Erzincan[1] da bu sözcükten türemiştir.

Coğrafya

Erzincan ili dünya haritası üzerinde 39 45' 12'[2] kuzey enlemleri ile 40 46'30' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde, bölgenin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Erzincan'ı, Doğusunda Erzurum, batısında Sivas, güneyinde Tunceli, güneydoğusunda Bingöl, güneybatısında Elazığ-Malatya, kuzeyde Gümüşhane-Bayburt ve kuzeybatıda Giresun illeri çevreler. Fırat nehri kollarından Karasu'nun geçtiği ilin yeryüzü şekillerini, güney sınırında Munzur Dağları, kuzey sınırında Keşiş Dağları ile bu dağlar arasında yer alan Karasu vadisi boyunca uzanan iki ova ve boğazlar belirlemektedir. 11.903 km²'lik alana sahip olan Erzincan'ın, merkezle birlikte 9 ilçe, 16 bucak ve 553 köyü bulunmaktadır. 1990 sayımına göre ilin nüfusu 299.251'dir. Karasal iklime sahip olan Erzincan'ın, Doğu Anadolu'daki Malatya-Elazığ illeri hariç, diğer illerden daha ılıman bir iklimi vardır. Yıllık sıcaklık ortalaması 10.7 °C olan ilin yıllık yağış ortalaması da metrekareye 344 mm dir.

Bitki örtüsü

Erzincan Chamaecyparis lawsonianın[3] ülkemizde doğal olarak yetiştiği yegane bölgesidir. Geniş yapraklılardan Olea europea, Nerium oleander, Eucalyptus camaldulensis endemik olarak yetişmektedirler. İğne yapraklılardan Pinus pinea en çok görülen türdür

İklim

Erzincan karasal Bir iklim Sahiptir Genelde Kışın Karlı ve Soğuk Yazın Kurak Ve Sıcaktır.

Erzincan İçin İklim Verileri
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıl
Ortalama en yüksek sıcaklık °C (°F) 14.0 17.2 25.2 30.0 32.5 35.0 40.6 40.2 36.6 30.8 22.5 19.0 40,6
Ortalama Sıcaklık°C (°F) 1.9 3.9 9.9 16.8 22.0 26.9 31.5 31.9 27.4 19.8 11.5 4.5 17.33
En Düşük Sıcaklık °C (°F) −6.5 −5.1 −0.4 5.2 8.9 12.5 15.8 15.5 10.8 6.0 0.6 −3.5 4.98
En Düşük Soguk °C (°F) −24.4 −25.2 −22.4 −8.2 −0.4 4.2 5.0 6.4 0.9 −5.4 −11 −25 −25,2
Yağış ‘Metrekareye’ mm (inches) 26.1
(1.028)
29.6
(1.165)
41.8
(1.646)
54.1
(2.13)
53.2
(2.094)
29.2
(1.15)
9.8
(0.386)
7.4
(0.291)
15.6
(0.614)
46.7
(1.839)
40.9
(1.61)
28.2
(1.11)
382,6
(15,063)
Ortalama yağmurlu günler 9.3 9.3 11.4 14.0 14.3 9.1 3.9 3.0 4.5 9.2 8.8 9.9 106,7
Aylık ortalama güneş Göreme süresi 89.9 106.4 158.1 171 226.3 288 328.6 310 261 192.2 126 74.4 2.331,9
Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü [4]


Eğitim

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan; ana okulu ve ana sınıflarında 58, ilköğretim okullarında 1.609, ortaöğretim okullarında 685 olmak üzere, 2.351 öğretmen görev yapmaktadır. Anaokulu ve sınıflarında 1.389,[5] ilköğretim okullarında 30.974, orta öğretim okullarında 10.394 olmak üzere 42.757 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.

İI de okuma-yazma oranı yüzde 96 dır. Öğrenci mevcudunun yeterli olduğu tüm yerleşim birimlerinde eğitim kurumları faaliyette olup, son yıllarda Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına ve taşımalı eğitime ağırlık verilmek suretiyle öğrenci azlığının getirdiği olumsuzluklar giderilmeye ve kaliteli bir eğitimin sağlanmasına çalışılmaktadır.Okulsuz köy bulunmamaktadır. Nüfus ve öğrenci azlığı nedeniyle 222 sayılı kanuna göre öğrenci azlığından köylerde okullar kapatılmaktadır.İI merkezinde 3 Fakülte, 3 Yüksek Okul, Refahiye, Tercan ve Kemaliye ilçelerinde birer Yüksek okul bulunmaktadır.Ilde özürlülerin eğitimine yönelik, Zeynep Mustafa Han Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ile Sümer Mesleki Eğitim Merkezi okulu hizmet vermektedir.

Nufus

Adres Kayıt Sistemi üzerinde alınan nüfus sayım sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.İl nüfusu 215.277 kişi olup;kentsel nüfus 125.324 kişi,kırsal nüfus ise 89.953 kişidir.İl merkez nüfusu 94.598 kişidir.Nüfusun yüzde 57,67 si şehirlerde, yüzde 42,33 belde ve köylerde yaşamaktadır. 2011 yılında nüfus önceki yıla gore binde 42,99 azalmıştır..

Erzincan İli Yıllara Göre Nufusu
Tarih Toplam Nüfusu
2009 213.288
2010 229.949
2011: 215.277
Erzincan il merkezinin nüfusu
2009 90.100
2010 102.173
2011 125.324
Erzincan ilinin Toplam köy nüfusu:
2009 94.593
2010 90.921
2011 89.953
Erzincan İli İlçe Belde Köy Nufusu
İlçeler İl ve İlçe Merkezleri Belde ve Köyler Toplam Nüfus
Merkez 94.598 47.411 142.009
Çayırlı 4.979 5.080 10.059
İIiç 2.702 3.943 6.645
Kemah 2.164 4.777 6.942
Kemaliye 2.142 2.860 5.002
Otlukbeli 1.611 940 2.551
Refahiye 3.848 6.755 10.603
Tercan 6.429 12.375 18.804
Üzümlü 6.850 5.812 12.662
Toplam 125.324 89.953 215.277
Türkiye İstatistik Kurumu Verileri

Ekonomi

Genel Durum

Bugün olduğu gibi Cumhuriyetten önceki dönemde de Erzincan`ın ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. XIV yy` da İbn-i Batuta da kentte dokumacılığın ve bakır eşya yapımının ileri düzeyde olduğunu kaydeder.Evliya ÇELEBİ`ye göre XVII yy. ortalarında Erzincan`ın alçak duvarlı kalesi içinde; 200 ev ile bir cami vardır. Kale dışında ise 1800[6] ev, 7 cami, 60`dan çok mescit ile 500`den fazla dükkânın bulunduğu bir çarşı ve bedesten bulunmaktadır. 500 dükkânın varlığından bahsetmesi XVII yy. ortalarında ilde ticaretin gelişmiş olduğunu göstermektedir.Cumhuriyetin ilk yıllarında da ilimizin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olma özelliği devam etmiştir. Tüm Doğu Anadolu`da olduğu gibi Erzincan`da da sanayi hemen hemen hiç yoktu.1939 depremi ile Erzincan ili tamamen harap olmuştur.Deprem, ilin kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Deprem riski özel kesim yatırımlarının il`de yapılmasını engellemiştir.1960 yıllarından sonra şehirdeki imkânların köylere kadar götürülmesine çalışılma; yol, su, elektrik, gibi hizmetler başta olmak üzere pek çok hizmet devlet tarafından köylünün ayağına kadar götürülmek suretiyle köyden kente göç olayının yavaşlatılması amaçlanmıştır.Ticaret ve sanayi ise il merkezinde yoğunlaşmıştır. İlimiz kalkınmada öncelikli iller kapsamında olup, genel teşvik tedbirlerinden faydalanmaktadır.

Kültür Sanat ve Turizm

Kültürel Kaynaklar

Erzincan zengin kültürel kaynaklara sahiptir. Yapılan arkeolojik kazılarda M.Ö. 8. yüzyıla ait fildişi ve madeni eşyalara rastlanmıştır. Yörede hüküm süren Hitit, Urartu, Med, Pers, Hellen, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerinin izlerine rastlamak mümkündür. Altıntepe ören yerinde yapılan bilimsel kazılarda elde edilen tarihi eserler bunun bir kanıtıdır. Erzincan da meydana gelen şiddetli depremler ve savaşlar tarihi eserlerin bir çoğunu tahrip etmiştir. Varlıkların günümüze kadar sürdüren tarihi eserlerin birçoğu da harap durumdadır. Erzincan merkezinde ve ilçelerinde bugüne kadar 104 eser tescil edilerek koruma altına alınmıştır. İlde yüzey araştırma çalışmaları devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alpaslan Ceyhan ve ekibi tarafından ilde bir yüzey araştırması çalışması başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Erzincan ın ve bölgenin tarihine ışık tutacak yeni bulgular elde edilmektedir.

Sit Alanları

İlde bulunan sit alanları, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından tescil edilerek koruma altına alınmıştır. Sit alanları içinde en önemlisi Altıntepe ören yeridir. Altıntepe, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde ve il merkezine 15 km. uzaklıktadır. Altıntepe, Urartu çağının bölgedeki en önemli yerleşim alanıdır. Tapınak, saray, kabul salonu mezarlar, depo binalarıyla arkeolojik değerini hala korumaktadır. Altıntepe ören yerinde Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında 1959 yılında bilimsel kazı yapılmıştır. Bu kazıda çok değerli eserler bulunmuştur. Bu eserler bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir.Erzincan da toplam 26 adet sit alanı tescil edilmiş olup; bunlardan 20 adedi arkeolojik, 1 adedi kentsel, 3 adedi tarihi ve 2 adedi doğal sit alanıdır.

Taşınmaz Kültür Varlıkları

Tarihi yerleşim alanlarındaki mimari anıtlar, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tanımlanmaktadırlar. Çoğu sanat değeri taşıyan ve günümüze kadar ulaşabilen bu yapılar arasında; camiler, kiliseler, surlar, saraylar, hamamlar, hanlar, türbeler, kümbetler, köprüler, çeşmeler, konaklar, evler, kaleler, yer almaktadır. Kemah Kalesi, Mama Hatun Kervan Sarayı ve Türbesi, Sultan Melih Türbesi, Gülabibey Camii en önemlileridir.

Müzeler

Erzincan ilinde Kültür Bakanlığına bağlı hizmete açık bir Müze yoktur. Yapımı tamamlanan 75.Yıl Kültür Merkezi binası içerisinde müze bölümleri de yer almaktadır. Kapalı müze bölümünde bir takım çalışmalar yapılarak müze hizmete hazır hale getirilmiştir.Yöreden temin edilen etnografik ve arkeolojik eserler açık hava müze bölümünde teşhir edilmektedir. Müzede görevli uzman personel bulunmayışı, bu alandaki çalışmaları zora sokmaktadır. İle ait bazı eserler güvenlik açısından Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Müze hizmete girdiğinde bu eserler tekrar geri getirilerek sergilenecektir.Müzenin hizmete açılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Tescil, tespit ve envanter çalışmaları da devam etmektedir.Kemaliye İlçesi Ocak Köyünde özel bir müze bulunmaktadır. Ali Gürer Özel Müzesi adını taşıyan bu özel müzede 337 eser sergilenmektedir.

Kültür Merkezi ve Tiyatrolar

75.Yıl Kültür Merkezi binası 1998 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kültür Merkezinin kullanım alanı yaklaşık 11.000 m² dir. Kültür Merkezi içerisinde 475 koltuk kapasiteli çok amaçlı bir salon, 150 kişilik küçük salon, bale salonu, açık ve kapalı müze bölümleri, sergi salonu, kitap satış mağazası, kütüphane, kurs salonları, atölyeler, misafirhane ve idari odalar bulunmaktadır.Bazı birimler tam kurulmadığından Kültür Merkezi aktif olarak hizmet verememektedir. Sosyal ve kültürel gelişmeye temel teşkil edecek böyle bir yatırımın aktif olarak kullanılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

75. Yıl Kültür Merkezi tiyatro salonu ve yan mekanları yerleşik tiyatro kurulmasına elverişli olarak yapılmıştır. Erzurum ve Sivas illerinde Kültür Bakanlığına bağlı Devlet Tiyatroları bulunduğundan, Erzincan da devlet tiyatrosu kurulamamıştır. Devlet tiyatroları turne düzenleyerek hazırladıkları oyunları Erzincan da sahnelemektedir. İlde kurulan amatör tiyatro gruplarına gerekli kolaylık gösterilmektedir.Kültür Merkezi tiyatro salonunun fiziki yapısı, tiyatro grupları tarafından beğenilmektedir. Bu durum daha çok turne düzenlenmesine neden olmaktadır. Tiyatro salonunda, tiyatronun yanı sıra konferanslar, açık oturumlar, konserler, anma ve kutlama günleri de düzenlenmektedir.

Kütüphaneler

Merkez, ilçe ve beldelerde Kültür Bakanlığına bağlı toplam 16 halk kütüphanesi hizmet vermektedir. Bazı belde ve ilçe halk kütüphanelerindeki personel ihtiyacı yerel yönetimler tarafından karşılanmaktadır. 2001 yılı, yıl sonu itibariyle kütüphanelerdeki kitap ve okuyucu sayısı aşağıya çıkartılmıştır.

Turizm

Erzincan tarihi olarak turizm potansiyeli açısından zengin bir durumda olması gerekirken büyük depremlere maruz kalması nedeniyle tarihi eserlerin çoğu harap olmuş, ayakta kalabilenler ise hasar görmüştür.Yöresel özellik taşıyan dinlenme ve gezi yerleri bulunmakla birlikte turizm standartlarına uygun sosyal tesisler çok sınırlıdır. Turistik işletmelerin en önemlisi 1988 yılında kış turizmine yönelik olarak işletmeye açılan Yıldırım Akbulut Kayak Tesisleridir.İlde 2 adet turizm işletme belgeli tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin yatak kapasitesi 188 dir. Belediye belgeli tesislerin yatak kapasitesi ise 651 dir.

El Sanatları

Ülkemizin bir çok ilinde olduğu gibi Erzincan da da bazı el sanatları geleneksel olarak sürdürüle gelmiştir. İhram dokuma, kilim dokuma, dövme bakırcılık gibi geçmişte önemli ekonomik fonksiyonu olan bazı el sanatları ürünleri, günümüzde kitlesel üretime dayanan sanayi ürünlerine yerine bıraktığından, talep azalmış ve üretim durma noktasına gelmiştir. Ancak iyi bir tanıtım ve yapılacak ham madde ve üretim tekniği değişiklikleri ile bu gibi el sanatlarının geliştirilmesi mümkündür.

1960 lı yıllarda Erzincan da ortaya çıkan bakır işlemeciliği ise sektörel bazda inanılmaz bir gelişme sağlamış, Erzincan, bakır işlemeciliğinde Türkiye de merkez haline gelmiş, ancak daha sonra eski parlak dönemini yitirmiştir.Geleneksel tarzda üretilen çeşitli araç gereç ve ticari malları içine alan el sanatları, başta bakırcılık olmak üzere, dokumacılık (şayak dokuma, şal basmacılığı, çulhacılık, keçe basma, ehram dokuma, kilim dokuma, halı dokuma), kalaycılık, kunduracılık, demircilik, sepetçilik, oymacılık, iğne oyacılığı gibi çeşitliliği içine alan geniş alanı kapsamaktadır. Erzincan da mevcut el sanatları; bakır işlemeciliği, dövme bakırcılık, ehram dokumacılığı, kilim dokumacılığı, iğne-boncuk oyacılığı, Kemaliye (Eğin) halısı dokumacılığıdır.

Ulaşım

Karayolu

Erzincan ili toplam karayolu uzunluğu 853 km dir. Bunun 274 km si devlet, 579 km si ise il yoludur. Devlet yollarının tamamı kaplamadır. 579 km. il yolunun 131 km si stabilizedir. İl doğu batı istikametinde uluslararası karayoluyla Erzurum ve Sivas illerine, kuzeyde standart karayolu ile karadenize bağlantılıdır. Güneyde ise Pülümür-Tunceli üzerinden güney illerimize bağlantılıdır.E-80 devlet karayolu acil eylem planı kapsamında yapılacak bölünmüş yollar listesinde yer aldığından 2003 yılında bölünmüş yol çalışmalarına fiilen başlanılmıştır.

Demiryolu

İl dahilinde 243 Kilometre demiryolu mevcuttur.Demiryollarında yolcu ulaşımı Kars-Haydarpaşa-Kars bağlantılı Doğu Ekspresi ve Kars-Ankara-Kars Erzurum ekspresi ile sağlanmaktadır. Doğudan gelip batıya giden Doğu Ekspresi hergün 16.30 da hareket etmektedir. Batıdan gelip Erzurum-Kars istikametine giden Doğu Ekspresi ise saat 12.40 da hareket etmektedir.Doğudan gelip Ankara istikametine giden Erzurum ekspresi saat 17.42 de, batıdan gelip Erzurum Kars istikametine giden Erzurum ekspresi saat 06.41 de hareket etmektedir.Erzincan-Divriği arasındaki yerfeşim yerlerinin yolcu ulaşımı her gün 14.00 de sevkedilen karma yolcu treni ile temin edilmektedir.

Havayolu

Erzincan havaalanı sivil ve askeri hava trafiğine hizmet vermek üzere 1988 yılında açılmıştır. Beton kaplamalı olan pist boyutu 3000x45 m. Apron boyutu 120x75 m.dir. 200 araç kapasiteli otopark mevcuttur. Yıllık yolcu kapasitesi 600.000 kişi[7] olup; yıllık uçak kapasitesi 8.760 tır. 1000 m2. büyüklüğündeki terminal binasında elektronik ve teknik donanıma sahip olan havaalanında gece iniş-kalkış sağlayacak aydınlatma sistemide mevcuttur. Havaalanı ile şehir merkezi arasında ulaşım taksi ve dolmuş taksilerle sağlanmaktadır.Haftanın her günü thy e bağlı İstanbul, Ankara uçak seferleri yapılmaktadır.Havaalanının denizden yüksekliği 1156 m. şehre uzaklığı ise 9 km dir.Havaalanı enerjisi TEDAŞ tarafından 2 adet 375 KVVA ve 1 adet 7.5 KVVA gücündeki şebekeyle sağlanmaktadır. 2001 yılında elektrik tüketimi 687960 KVV/Saat dir.

Spor

İlide 62 adet kulüp 42[8] spor dalında faaliyet göstermektedir. Son yıllarda yoğun ilgi gösterilen rafting, Hava Sporları (yamaç paraşütü) ve diğer doğa sporları (Dağcılık, Kayak, Kano, Geleneksel Spor Dalları bünyesinde bulunan Atlı Cirit) 24 spor kulübü tarafından yürütülmektedir.

Kaynakça

  1. http://www.erzincan.edu.tr/erzdb.php?mm=4
  2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan
  3. http://tr.wikipedia.org/wiki/Erzincan_(il)
  4. İl ve İlçelerimize Ait İstatistiki Veriler- Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Dmi.gov.tr. Retrieved on 2012-05-13.
  5. http://www.erzincan.edu.tr/erzdb.php?mm=7
  6. http://www.erzincan.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=10
  7. http://www.erzincan.edu.tr/erzdb.php?mm=14
  8. limizde 62 adet kulüp 42 spor dalında faaliyet göstermektedir. Son yıllarda yoğun ilgi gösterilen rafting, Hava Sporları (yamaç paraşütü) ve diğer doğa sporları (Dağcılık, Kayak, Kano, Geleneksel Spor Dalları bünyesinde bulunan Atlı Cirit) 24 spor kulübü tarafından yürütülmektedir.