Modül:InfoboxImage

Bilgibanka, Hoşgeldiniz
Jump to navigation Jump to search

genel bakış

Bu modül görüntü parametreleri işlemek ve sonucu biçimlendirme gibi infoboxes içinde kullanılır.

Parameters

Parameter Description
image Görüntü bilgileri içeren Ana paremetredir.
size Görüntü Boyutunu belirleyen parametre
maxsize Maximum görüntü boyutu. Not: hiçbir paremetre girilmese maxsimum deger otomatik alır.
sizedefault varsayılan dgerdir. Çerçevesiz varsayılan.
alt resime alt acıklama ekleme parametresi
title Görüntü için başlık metini. Boş veya alt metin kullanılırsa.
border Eğer evet ise, o zaman bir sınır eklenir.
upright dik görüntü parametre
center Eğer evet ise, o zaman görüntü ortalanır.
thumbtime Video klipler için kullanılan kucukresim parametre.
suppressplaceholder Eğer evet ise o zaman bazı tutucu görüntüleri bastırır.
link Resmin üzerine tıklama linki ekler (çok sık kullanılmıyor)

Not: Eğer maxsize veya sizedefault parametre belirtirseniz, o sayıdan sonra px içermelidir. örenk 200px

Örnek Kullanım

|image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{alt|}}}}}

Örnekler

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:Abbey Rd Studios.jpg|200px]]}} Abbey Rd Studios.jpg

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=File:Abbey Rd Studios.jpg}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Image:Abbey Rd Studios.jpg}}

Abbey Rd Studios.jpg

{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100}}

Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|sizedefault=250px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=100px|alt=The front stairs and door of Abbey Road Studios}} The front stairs and door of Abbey Road Studios
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Bilbao.svg|size=100|border=yes}} Bilbao.svg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Replace this image male.svg|suppressplaceholder=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=[[Image:replace this image male.svg|200px]]|suppressplaceholder=yes}}
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=50px|maxsize=100px}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|size=200px|maxsize=100px}} Abbey Rd Studios.jpg
{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image=Abbey Rd Studios.jpg|maxsize=100px|center=yes}}
Abbey Rd Studios.jpg

-- Inputs:
--  image - Can either be a bare filename (with or without the File:/Image: prefix) or a fully formatted image link
--  page - page to display for multipage images (DjVu)
--  size - size to display the image
--  maxsize - maximum size for image
--  sizedefault - default size to display the image if size param is blank
--  alt - alt text for image
--  title - title text for image
--  border - set to yes if border
--  center - set to yes, if the image has to be centered
--  upright - upright image param
--  suppressplaceholder - if yes then checks to see if image is a placeholder and suppresses it
--  link - page to visit when clicking on image
-- Outputs:
--  Formatted image.
-- More details available at the "Module:InfoboxImage/doc" page

local i = {};

local placeholder_image = {
  "Blue - Replace this image female.svg",
  "Blue - Replace this image male.svg",
  "Female no free image yet.png",
  "Flag of None (square).svg",
  "Flag of None.svg",
  "Flag of.svg",
  "Green - Replace this image female.svg",
  "Green - Replace this image male.svg",
  "Image is needed female.svg",
  "Image is needed male.svg",
  "Location map of None.svg",
  "Male no free image yet.png",
  "Missing flag.png",
  "No flag.svg",
  "No free portrait.svg",
  "No portrait (female).svg",
  "No portrait (male).svg",
  "Red - Replace this image female.svg",
  "Red - Replace this image male.svg",
  "Replace this image female (blue).svg",
  "Replace this image female.svg",
  "Replace this image male (blue).svg",
  "Replace this image male.svg",
  "Silver - Replace this image female.svg",
  "Silver - Replace this image male.svg",
  "Replace this image.svg",
	"Cricket no pic.png",
	"CarersLogo.gif",
	"Diagram Needed.svg",
	"Example.jpg",
	"Image placeholder.png",
	"No male portrait.svg",
	"Nocover-upload.png",
	"NoDVDcover copy.png",
	"Noribbon.svg",
	"No portrait-BFD-test.svg",
	"Placeholder barnstar ribbon.png",
	"Project Trains no image.png",
	"Image-request.png",
	"Sin bandera.svg",
	"Sin escudo.svg",
	"Replace this image - temple.png",
	"Replace this image butterfly.png",
	"Replace this image.svg",
	"Replace this image1.svg",
	"Resolution angle.png",
	"Image-No portrait-text-BFD-test.svg",
	"Insert image here.svg",
	"No image available.png",
	"NO IMAGE YET square.png",
	"NO IMAGE YET.png",
	"No Photo Available.svg",
	"No Screenshot.svg",
	"No-image-available.jpg",
	"Null.png",
	"PictureNeeded.gif",
	"Place holder.jpg",
	"Unbenannt.JPG",
	"UploadACopyrightFreeImage.svg",
	"UploadAnImage.gif",
	"UploadAnImage.svg",
	"UploadAnImageShort.svg",
	"CarersLogo.gif",
	"Diagram Needed.svg",
	"No male portrait.svg",
	"NoDVDcover copy.png",
	"Placeholder barnstar ribbon.png",
	"Project Trains no image.png",
	"Image-request.png",
}

function i.IsPlaceholder(image)
  -- change underscores to spaces
  image = mw.ustring.gsub(image, "_", " ");
  assert(image ~= nil, 'mw.ustring.gsub(image, "_", " ") must not return nil')
  -- if image starts with [[ then remove that and anything after |
  if mw.ustring.sub(image,1,2) == "[[" then
    image = mw.ustring.sub(image,3);
    image = mw.ustring.gsub(image, "([^|]*)|.*", "%1");
    assert(image ~= nil, 'mw.ustring.gsub(image, "([^|]*)|.*", "%1") must not return nil')
  end
  -- Trim spaces
  image = mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  assert(image ~= nil, "mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1') must not return nil")
  -- remove prefix if exists
  local allNames = mw.site.namespaces[6].aliases
  allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].name
  allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].canonicalName
  for i, name in ipairs(allNames) do
    if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image, 1, mw.ustring.len(name) + 1)) == mw.ustring.lower(name .. ":") then
      image = mw.ustring.sub(image, mw.ustring.len(name) + 2);
      break
    end
  end
  -- Trim spaces
  image = mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
  -- capitalise first letter
  image = mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(image,1,1)) .. mw.ustring.sub(image,2);

  for i,j in pairs(placeholder_image) do
    if image == j then
      return true
    end
  end
  return false
end

function i.InfoboxImage(frame)
  local image = frame.args["image"];
  
  if image == "" or image == nil then
    return "";
  end
  if image == " " then
    return image;
  end
  if frame.args["suppressplaceholder"] ~= "no" then
    if i.IsPlaceholder(image) == true then
      return "";
    end
  end

  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,5)) == "http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,6)) == "[http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,7)) == "[[http:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,6)) == "https:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,7)) == "[https:" then
    return "";
  end
  if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,8)) == "[[https:" then
    return "";
  end

  if mw.ustring.sub(image,1,2) == "[[" then
    -- search for thumbnail images and add to tracking cat if found
    if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 and (mw.ustring.find(image, "|%s*thumb%s*[|%]]") or mw.ustring.find(image, "|%s*thumbnail%s*[|%]]")) then
      return image .. "[[Category:Pages using infoboxes with thumbnail images]]";
    elseif mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
      return image .. "[[Category:Pages using deprecated image syntax]]";
    else
      return image;
    end
  elseif mw.ustring.sub(image,1,2) == "{{" and mw.ustring.sub(image,1,3) ~= "{{{" then
    return image;
  elseif mw.ustring.sub(image,1,1) == "<" then
    return image;
  elseif mw.ustring.sub(image,1,5) == mw.ustring.char(127).."UNIQ" then
    -- Found strip marker at begining, so pass don't process at all
    return image;
  elseif mw.ustring.sub(image,4,9) == "`UNIQ-" then
    -- Found strip marker at begining, so pass don't process at all
    return image;
  else
    local result = "";
    local page = frame.args["page"];
    local size = frame.args["size"];
    local maxsize = frame.args["maxsize"];
    local sizedefault = frame.args["sizedefault"];
    local alt = frame.args["alt"];
    local link = frame.args["link"];
    local title = frame.args["title"];
    local border = frame.args["border"];
    local upright = frame.args["upright"] or "";
    local thumbtime = frame.args["thumbtime"] or "";
    local center= frame.args["center"];
    
    -- remove prefix if exists
    local allNames = mw.site.namespaces[6].aliases
    allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].name
    allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].canonicalName
    for i, name in ipairs(allNames) do
      if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image, 1, mw.ustring.len(name) + 1)) == mw.ustring.lower(name .. ":") then
        image = mw.ustring.sub(image, mw.ustring.len(name) + 2);
        break
      end
    end
    
    if maxsize ~= "" and maxsize ~= nil then
      -- if no sizedefault then set to maxsize
      if sizedefault == "" or sizedefault == nil then
        sizedefault = maxsize
      end
      -- check to see if size bigger than maxsize
      if size ~= "" and size ~= nil then
        local sizenumber = tonumber(mw.ustring.match(size,"%d*")) or 0;
        local maxsizenumber = tonumber(mw.ustring.match(maxsize,"%d*")) or 0;
        if sizenumber>maxsizenumber and maxsizenumber>0 then
          size = maxsize;
        end
      end
    end
    -- add px to size if just a number
    if (tonumber(size) or 0) > 0 then
      size = size .. "px";
    end
    -- add px to sizedefault if just a number
    if (tonumber(sizedefault) or 0) > 0 then
      sizedefault = sizedefault .. "px";
    end
    
    result = "[[File:" .. image;
    if page ~= "" and page ~= nil then
      result = result .. "|page=" .. page;
    end
    if size ~= "" and size ~= nil then
      result = result .. "|" .. size;
    elseif sizedefault ~= "" and sizedefault ~= nil then
      result = result .. "|" .. sizedefault;
    else
      result = result .. "|frameless";
    end
    if center == "yes" then
      result = result .. "|center"
    end
    if alt ~= "" and alt ~= nil then
      result = result .. "|alt=" .. alt;
    end
    if link ~= "" and link ~= nil then
      result = result .. "|link=" .. link;
    end
    if border == "yes" then
      result = result .. "|border";
    end
    if upright == "yes" then
      result = result .. "|upright";
    elseif upright ~= "" then
      result = result .. "|upright=" .. upright;
    end
    if thumbtime ~= "" then
      result = result .. "|thumbtime=" .. thumbtime;
    end
    if title ~= "" and title ~= nil then
      result = result .. "|" .. title;
    elseif alt ~= "" and alt ~= nil then
      result = result .. "|" .. alt;
    end
    result = result .. "]]";
    
    return result;
  end
end

return i;